Mgr. Zuzka Krištofičová

kľúčové zdroje kompetencií:


  • štúdium sociálnej práce
  • 300 hodín sociálno-psychologický výcvik
  • výcvik v metódach a postojoch nenásilnej komunikácie
  • trénerská príprava v spoločnosti inward, s.r.o.
  • príprava a facilitácia zážitkových rozvojových programov pre mládež a dospelých v rezorte školstva a NGO
Mgr. Zuzana Krištofičová trénerka

profesionálne zameranie:


  • ko-trénovanie tréningov prezentačných a komunikačných zručností
  • sociálna pedagogika v preventívnej práci s mládežou