Prekročte svoj tieň...

koučing a tréning soft-skills

Úvod:

Pomáhame ľuďom meniť myslenie, prežívanie a správanie, ktoré im bráni dosahovať úspech a spokojnosť v práci, aj súkromí. Inšpirujeme a sprevádzame pri nachádzaní efektívnejších spôsobov sebariadenia a komunikácie.

Sme zaviazaní podporovať našich klientov a poskytovať im služby na vysokej profesionálnej úrovni v rámci autentického férového ľudského vzťahu. Ctíme hodnoty otvorenosti, úprimnosti, pokory a kontinuálneho sebazdokonaľovania.          


Mgr. Juraj Végh
tréner a kouč