Ing. Jozef Výbošťok

kľúčové zdroje kompetencií:


 • štúdium na fakulte riadenia podnikov
 • dlhodobá trénerská príprava v medzinárodnej tréningovej sieti Dale Carnegie CE
 • interim management - rozsiahla skúsenosť s riadením firiem vo vrcholových pozíciách (obchodný riaditeľ, country manager, personálny riaditeľ, CEO)
 • business development - rozsiahla skúsenosť s obchodom v oblasti osobného rozvoja, personálneho leasingu a ubytovacích služieb
 • viac ako 15 ročná skúsenosť s koučovaním a vedením soft-skills tréningov v biznis sfére pre všetky úrovne riadenia 
 • pracovná skúsenosť v pozícii country manager pobočky medzinárodnej tréningovej firmy Dale Carnegie Slovakia
 • pracovná skúsenosť v pozícii personálny riaditeľ (Way Industries, a.s. / PPS Group, a.s.)
Ing. Jozef Výbošťok tréner a kouč

profesionálne zameranie:


 • interim management - aktuálne personálny riaditeľ PPS Group, a.s.
 • business development v oblastiach osobného rozvoja, stavebníctva, personálneho leasingu a ubytovacích služieb
 • príprava a realizácia tréningov soft-skills pre všetky úrovne riadenia (špeciálne zameranie na tréningy management a leadership skills, rozvoj obchodných zručností)
 • koučing so zameraním na pracovnú oblasť