Mgr. Juraj Végh

kľúčové zdroje kompetencií:


 • štúdium psychológie (odbor klinická psychológia)
 • výcvik v psychoterapii a metódach zvládania života (SATI - mindfulness therapy)
 • dlhodobá trénerská príprava v medzinárodnej tréningovej sieti Dale Carnegie CE
 • certifikácia na používanie pracovnej psychodiagnostiky Hogan Inventories
 • viac ako 20 ročná skúsenosť s facilitáciou osobného rozvoja v individuálnom, aj skupinovom kontexte
 • viac ako 15 ročná skúsenosť s koučovaním a vedením soft-skills tréningov v biznis sfére pre všetky úrovne riadenia
 • 3-ročná pracovná skúsenosť v pozícii interného konzultanta a trénera v medzinárodnej tréningovej firme Dale Carnegie CE
 • 12 rokov vlastný biznis v oblasti osobného rozvoja (konateľ spoločností inward, s.r.o. a soulution, s.r.o.)
Mgr. Juraj Végh vedúci tréner a kouč

profesionálne zameranie:


 • individuálne psychologické sprevádzanie - facilitácia osobného rozvoja v rámci koučingu zameraného na pracovné, aj súkromné osobné témy
 • príprava a vedenie tréningov soft-skills (špeciálne zameranie na tréningy komunikačných a prezentačných zručností, leadership skills, emočnej inteligencie)
 • príprava a realizácia hodnotiacich centier (Assessment / Development Centers)
 • projekty zamerané na osobný rozvoj pre školstvo a NGO